REGULAMINY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POLFA"
Regulamin obrad Walnego Zgromadzeniaikona pdf  >> ZOBACZ
Regulamin Rady Nadzorczejikona pdf >> ZOBACZ
Regulamin Funduszu Remontowegoikona pdf >> ZOBACZ
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymiikona pdf >> ZOBACZ
Regulamin użytkowania lokali porządku domowego i współżycia mieszkańcówikona pdf >> ZOBACZ
Regulamin rozliczania kosztów energii elektrycznej w garażachikona pdf >> ZOBACZ
Regulamin udzielania zamówień, organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy i usługiikona pdf >> ZOBACZ
Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wodyikona pdf >> ZOBACZ
Regulamin określający prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdujących się w zasobach spółdzielniikona pdf >> ZOBACZ
Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony