20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

REGULAMINY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLFA”

(Kliknij w ikonkę PDF – regulamin otworzy się w nowym oknie)

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Regulamin użytkowania lokali porządku domowego i współżycia mieszkańców

Regulamin rozliczania kosztów energii elektrycznej w garażach

Regulamin udzielania zamówień, organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy i usługi

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody

Regulamin określający prawa i obowiązki związane z naprawami lokali znajdujących się w zasobach spółdzielni

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: