STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POLFA"Tekst jednolity na dzień 04.06.2018 r.

STATUT jest w wersji PDF
(wyświetla się w oddzielnym oknie)ZOBACZ

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony