WITAMY NA STRONIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POLFA"

SZANOWNI
MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Polfa” W LUBLINIE

odstepZgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku oraz postanowieniami Statutu, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, do kompetencji którego należy między innymi zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

odstepW związku z trwającą pandemią koronawirusa i zagrożeniami epidemicznymi związanymi z chorobą COVID-19, na obszarze całego kraju wprowadzono szereg ograniczeń mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby.

odstepW obecnych warunkach sanitarnych Spółdzielnia Polfa nie ma możliwości spełnienia reżimu bezpieczeństwa zawartego w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia, dlatego Zarząd wraz z Radą Nadzorczą podjęli decyzję o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia Członków uznając, że zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 czerwca 2020 roku jest niemożliwe. Zgodnie natomiast z art.90 ustawy z dnia 31marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także innych ustaw ( Dz. U z 2020 poz.568) – walne zgromadzenie członków powinno się odbyć w terminie 6 tygodni po odwołaniu przez właściwe organy stanu epidemii albo stanu epidemicznego.

odstepPo odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” w Lublinie zwoła Walne Zgromadzenie w sposób określony w § 30 Statutu Spółdzielni. Jednocześnie informujemy, iż w ramach działań zapewniających ochronę przed koronawirusem w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni wykonywane są następujące czynności:

  1. Systematycznie przeprowadzana jest przez pracowników S-ni dezynfekcja m.in. klamek i uchwytów w drzwiach wejściowych do budynków, przycisków domofonów oraz pochwytów poręczy.
  2. Pracowników wyposażono w środki ochrony, m.in. maseczki, rękawice, płyny do dezynfekcji, gogle ochronne oraz przyłbice.
  3. Zamknięto plac zabaw
  4. Rozwieszono ogłoszenia na klatkach schodowych informujące o sposobie komunikowania się z biurem Spółdzielni oraz z firmami świadczącymi usługi, w tym usuwanie awarii .

odstepMamy nadzieję, że podjęte działania zyskają aprobatę wszystkich mieszkańców Naszej Spółdzielni.

odstepW tym trudnym dla nas wszystkich czasie życzymy Państwu wytrwałości, a w szczególności zdrowia.

polfa-podpisy-wz

Lublin, dnia 21.05.2020r.

 

WAŻNE !

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem (COVID-19), w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa Rodzin, SM "Polfa" od dn. 18.03.2020 r. zawiesza do odwołania przyjmowanie interesantów w biurze spółdzielni.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (biuro SM Polfa: 81 525 78 08, Administrator: 503 752 336,
Prezes Zarządu: 501 271 558) i za pośrednictwem poczty elektronicznej (spoldzielnia-polfa@wp.pl).

Administracja SM "Polfa"
polfa-pieczatka


Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony