20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLFA”

ZARZĄD SM „POLFA” w Lublinie

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Piotr Rakowski – Członek Zarządu

Katarzyna Bartoszcze – Członek Zarządu

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: