ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POLFA"

ZARZĄD SM "POLFA" w Lublinie

Grażyna Kowalczewska - Prezes Zarządu

Piotr Rakowski - Członek Zarządu

Katarzyna Bartoszcze - Członek Zarządu

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony