RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POLFA"

RADA NADZORCZA SM "POLFA" w Lublinie

Piotr Krawczak - Przewodniczący RN

Krzysztof Głaszcz - Z-ca Przewodniczącego RN

Elżbieta Burek - Sekretarz RN

Maria Oleszek - Członek RN

Krzysztof Stefański - Członek RN

PROTOKOŁY z posiedzeń Rady Nadzorczej
SM POLFA (2021 r.)

Protokół Nr 1/01/2021 z dnia 28.01.2021 r.

Protokół Nr 2/02/2021 z dnia 26.02.2021 r.

 

 

ARCHIWUM PROTOKOŁÓW
z posiedzeń Rady Nadzorczej SM POLFA

2018 r.      2019 r.       2020 r.

 

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony