RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POLFA"

RADA NADZORCZA SM "POLFA" w Lublinie

Piotr Krawczak - Przewodniczący Rady

Maria Oleszek - Z-ca Przewodniczącego

Mateusz Lech -  Sekretarz Rady

Elżbieta Burek - Członek

Tomasz Tarnowski - Członek

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony