RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "POLFA"

RADA NADZORCZA SM "POLFA" w Lublinie

Piotr Krawczak - Przewodniczący RN

Krzysztof Głaszcz - Z-ca Przewodniczącego RN

Elżbieta Burek - Sekretarz RN

Maria Oleszek - Członek RN

Krzysztof Stefański - Członek RN

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony