20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLFA”

RADA NADZORCZA SM „POLFA” w Lublinie

 

Piotr Krawczak – Przewodniczący Rady

Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego

Mateusz Lech –  Sekretarz Rady

Elżbieta Burek – Członek

Tomasz Tarnowski – Członek


ARCHIWUM PROTOKOŁÓW

 2023   2022    2021    2020   2019   2018

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: