20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

REMONTY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLFA””

Załącznik do Uchwały nr 3/03/2024r.
Rady Nadzorczej S.M. „Polfa”
z dnia 25 marca 2024r.

 

Rzeczowy plan remontów na 2024 r. dla poszczególnych nieruchomości.

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

 Os. Rogatka Warszawska
N – 2

            Czeremchowa  18         

          stawka f – rem :  1,95 zł/m²

 1. –  Remont 344 m²  dachu  nad lok. nr 16 – II kl,nr 61 – VII kl,  nr 82 – IX kl.
   2. –  Wymiana drzwi wejściowych  ( zewn) do kl. I.
   3. –  Remont  schodów do lok. nr 93 ( stomatolog)
   4. –  Wymiana rynien – nad lok. 78 i 81
   5. –  Roboty nieprzewidziane ( awaryjne).

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

 Os. Rogatka Warszawska
 N – 2

            Czeremchowa  18   
        –  garaże wolnostojące      

          stawka f – rem :  1,95 zł/m²

 1. –  Roboty nieprzewidziane (awaryjne)

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Rogatka Warszawska
N – 2

Baśniowa 3

stawka f – rem : 1,95 zł/m²

 1. –  Remont  4 szt  balkonów – III kl  sch.

 2. –  Roboty nieprzewidziane ( awaryjne).

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Rogatka Warszawska
N – 1

Czeremchowa 12

stawka f – rem : 1,95 zł/m²

1. –  Remont ok. 450 m²  dachu  – IV i V kl sch.                                  
2. –  Remont  schodów do II,  III  i IV kl. sch.

3. –  Roboty nieprzewidziane ( awaryjne).

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Rogatka Warszawska
N – 3

Baśniowa 9

stawka f – rem : 1,70 zł/m²

 1. –  Remont ok. 280 m²  dachu  – I  i  II kl sch.

 2. –  Naprawa   schodów

 3. –  Roboty nieprzewidziane (awaryjne).

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Rogatka Warszawska
N – 1

Baśniowa 9
Garaże wolnostojące

stawka f – rem : 1,95 zł/m²

1. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne).

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Al. Kraśnicka
N – 1

Śnieżyńskiego 8

stawka f – rem : 1,55 zł/m²

 1. –  Remont oranżerii  –  lokal nr.29

 2. –  Naprawa zadaszenia garaży
 
 3. –  Roboty nieprzewidziane ( awaryjne).

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os.  Al. Kraśnicka
 N – 1

Śnieżyńskiego  10

      stawka f – rem :  1,55 zł/m²

1. – Remont 4 szt balkonów – III kl sch.

2. – Naprawa podestów przed wejściem do I i II klatki schod.

3. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne)

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Al. Kraśnicka
N – 1

Śnieżyńskiego 10 – garaże wolnost.

stawka f – rem : 1,55 zł/m²

1. – Remont dachu

2. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne)

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Al. Kraśnicka
N – 1

Farmaceutyczna 4

stawka f – rem : 1,55 zł/m²

1. – Remont daszku nad wiatrołapem I i IV kl. schod.

2. – Naprawa podestów przed wejściem do II i III kl. schod.

3. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne)

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Al. Kraśnicka
N – 1

Farmaceutyczna 4
– garaże wolnostoj.

stawka f – rem : 1,55 zł/m²


1. – Remont dachu

2. – Roboty nieprzewidziane (awaryjne)

Nieruchomość nr
Adres budynku

Zakres robót

Os. Al. Kraśnicka
N – 2

Śnieżyńskiego 6

stawka f – rem : 3,00 zł/m²

 1. –  Remont 3 szt balkonów – lokale nr 3, 5 i 7

 2. –  Remont dachu i docieplenie lukarn
– lokale nr 7, 13, 14, 15.

 3. –  Remont daszków wiatrołapów  na wejściem do I  i  II kl. schod.

 4. –  Warunkowo (w miarę posiadanych funduszy)  usunięcie przecieków z tarasu lokalu nr 1.

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: