20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

OGŁOSZENIA  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLFA”

(Kliknij w ikonkę PDF – dokument otworzy się w nowym oknie)

Komunikat LPEC  z dnia 16.12.2022 r.

Komunikat LPEC z dnia 05.10.2022 r.

Komunikat LPEC dot. zmiany taryf ciepła z dnia 26.09.2022 r.

Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z 27.04.2023 r.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów
(od 1 lipca 2018 r.)

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: