20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 14/12/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 18.12.2023 r.


Posiedzenie odbyto w trybie zdalnym.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwał:
    I.  Uchwała w sprawie korekty planu kosztów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Polfa w Lublinie na rok 2023 .
    II. Uchwała w sprawie korekty planu kosztów eksploatacji na rok 2023 r Spółdzielni Mieszkaniowej Polfa w Lublinie.
    III. Uchwała w sprawie przyznania premii świątecznej Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Polfa w Lublinie.
  2. Wyznaczenie kolejnego posiedzenia RN SM Polfa.

 

Ad 1.
Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami Rada zajęła stanowisko następująco:

I. Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 21/12/2023 w sprawie korekty planu kosztów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Polfa w Lublinie na rok 2023 .

II. Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 22/12/2023 w sprawie korekty planu kosztów eksploatacji na rok 2023 r Spółdzielni Mieszkaniowej Polfa w Lublinie.

III. Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 23/12/2023 w sprawie przyznania premii świątecznej w wysokości 300zł brutto Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Polfa w Lublinie.

 

Ad 2.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na 23.01.2024r. na godz. 18.30

Sekretarz RN

Przewodniczący RN

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: