20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 13/12/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 11.12.2023 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa.
Izabela Wiśniecka – Księgowa SM Polfa

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa  Lublinie

  2. Analiza i przyjęcie rozliczenia kosztów za III kwartał 2023 r.

  3. Podjęcie Uchwały w sprawie premii dla Prezes Zarządu SM Polfa  Lublinie

  4. Informacja o przebiegu Zjazdu przedkongresowego RZRSM w Lublinie
    z dnia 27 października 2023 r.

  5. Sprawy wniesione.

  6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia

Ad. 1.
Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa  Lublinie.

Ad. 2
Rada Nadzorcza SM Polfa przeanalizowała rozliczenie kosztów za III kwartał 2023 r.
W głosowaniu jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 19/12/2023 o zatwierdzeniu kosztów eksploatacji za III kw. 2023r

Ad. 3.
Rada Nadzorcza SM Polfa, podjęła Uchwałę nr 20/12/2023 w sprawie premii dla Prezes Zarządu SM Polfa  Lublinie.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza SM Polfa wysłuchała i przyjęła informację p. Oleszek o przebiegu Zjazdu przedkongresowego RZRSM w Lublinie z dnia 27 października 2023 r.

Ad. 5.

  1. Prezes SM Polfa poinformowała RN o nieobecności dwóch gospodarzy z powodu choroby, natomiast prace były wykonywane na bieżąco.

  2. Prezes SM Polfa poinformowała RN o zgłoszeniu na bezpłatne szkolenie organizowane przez LSZN dnia 14.12.br w sprawie zmian w przepisach dotyczących przeglądów kominiarskich.

Ad 6
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie zdalne Rady na 18.12.2023r. na godz. 18.30.

Sekretarz RN

Przewodniczący RN

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: