20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 12/11/2023 – anonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 20.11.2023 r.W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Dwaj Lustratorzy.

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa.
Katarzyna Bartoszcze- Członek Zarządu
Piotr Rakowski- Członek Zarządu
Izabela Wiśniecka – Księgowa SM Polfa

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przebieg lustracji oraz wnioski „polustracyjne” przedstawione przez Lustratora.
  3. Przyjęcie protokołów z dnia 25 września 2023 r oraz 16 października 2023 r.
  4. Sprawy bieżące i wniesione.
  5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia


Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.


Ad. 2
Lustrator odczytał protokół z przeprowadzonej lustracji, przedstawił również swoją opinię oraz omówił wnioski polustracyjne. Swą opinię z przeprowadzonej lustracji wyraził również drugi Lustrator. Lustracja obejmowała lata 2018 do 2022.


Ad. 3
Rada przyjęła jednogłośnie protokoły z posiedzeń odbytych w dniach 25 września 2023r oraz 16 października 2023 r.


Ad. 4.

  1. Prezes SM Polfa przekazała zaproszenie na galę o „Kryształową Cegłę” organizowaną przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe w Lublinie.
  2. Rada Nadzorcza SM Polfa zapoznała się z opinią Radcy Prawnego Spółdzielni w sprawie partycypowania SM w kosztach konserwacji okien dachowych. W opinii Radcy Prawnego ww. okna nie są częścią wspólną budynku a ich konserwacja należy do obowiązków właścicieli lokali.


Ad. 5.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na 11.12.2023r. na godz. 18.30

Sekretarz RN
Mateusz Lech
/ podpis w oryginale/

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale/

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: