20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 25.03.2024 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Sekretarz RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN

 

Informacji udzielała:

Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa

Porządek obrad:

  1.  Przyjęcie porządku posiedzenia,
  2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  3.  Analiza potrzeb remontowych i podjęcie Uchwały w spr. rzeczowego planu remontów,
  4. Sprawy wniesione
  5.  Ustalenie terminu następnego posiedzenia.

 

Ad 1.
Przyjęto porządek posiedzenia

Ad 2.
Przyjęto protokół nr 2/02/2024 z poprzedniego posiedzenia

Ad 3.
Rada Nadzorcza SM „Polfa” dokonała analizy potrzeb remontowych wynikających z przeglądów technicznych ( obowiązkowych wynikających z P.Bud., a także dokonanych przez P.Administrator) oraz ze zgłoszeń od mieszkańców.
Uwzględniając możliwości finansowe oraz konieczność ciągłości – wynikającej np. z zastosowanej już technologii – podjęto Uchwałę nr 3 / 03/2024 , której załącznikiem jest następujący zakres remontów dla poszczególnych nieruchomości :

1. Ul. Czeremchowa 18:
– Remont dachu o powierzchni 344 mkw (lok.16 II kl, lok.61 VII kl, 82 kl IX ).
– Wymiana drzwi wejściowych I kl. schodowa.
– Remont schodów do lok. Nr 93.
– Wymiana rynien lok nr 78 i 81.
– Roboty nieprzewidziane ( awaryjne)

2. Czeremchowa 18 garaże wolnostojące:
– Roboty nieprzewidziane. (awaryjne)

3. Baśniowa 3:
– Remont balkonów III kl. Schodowa 4 szt.
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

4. Czeremchowa 12:
– Remont dachu powierzchni ok. 450 mkw, IV i V kl. schodowa.
– Remont schodów do II, III i IV kl. schod.
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

5. Baśniowa 9:
– Remont dachu o pow.280 mkw I i II kl. schodowa.
– Naprawa schodów.
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

6. Baśniowa 9 garaże wolnostojące:
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

7. Śnieżyńskiego 8:
– Naprawa zadaszenia garaży.
– Docieplenie ściany północnej (dobudowa)
– Remont oranżerii lok nr 29 (po otrzymaniu opinii radcy prawnego).
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

8. Śnieżyńskiego 10:
– Remont balkonów 4 szt. III kl. Schodowa.
– Naprawa podestów przed wejściem do I i II kl. schodowej.
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

9. Śnieżyńskiego 10 garaże wolnostojące:
– Remont dachu nad garażami.
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

10. Farmaceutyczna 4:
– Remont dachu nad wiatrołapem I i IV kl. schodowa.
– Naprawa podestów przed wejściem do II i III klatki schodowej.
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

11. Farmaceutyczna 4 garaże wolnostojące:
– Remont dachu nad garażami.
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)

12. Śnieżyńskiego 6 :
– Remont dachu, usunięcie przecieków, docieplenie lukarn lok. 7,13,14,15.
– Remont daszków wiatrołapu nad wejściem do I i II kl. schodowej.
– Remont balkonów 3 szt.lok 3,5,7.
– Roboty nieprzewidziane.(awaryjne)
Warunkowo (w miarę posiadanych funduszy) likwidacja przecieków z tarasu przy lokalu Nr 1.

 

Ad 4.
1. Rada Nadzorcza została poinformowana o zwołaniu na dzień 20 maja 2024r. Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę przeglądu budowlanego rocznego.

 


Ad 5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na 15.04.2024r. na godz. 18.30

Sekretarz RN
podpis w oryginale
/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
podpis w oryginale
/ Piotr Krawczak/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: