20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2021/ zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 24.06.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia oraz przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 24.05.2021 r.
 2. Omówienie przeprowadzonego przez doraźną komisję badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
 3. Sprawy bieżące:
  – zaawansowanie prac remontowych
  – sprawy windykacyjne


Ad. 1.

Uczestniczący w zdalnym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do proponowanego porządku.
Po uwzględnieniu wniesionych przez członków Rady uwag, Protokół Nr 5/05/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dn. 24.05.2021r. został przyjęty.

Ad. 2.
Powołana przez Radę Nadzorczą Komisja zbadała sprawozdanie finansowe S.M. Polfa za 2020 rok. Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości.
Protokół Komisji został przesłany członkom Rady do zapoznania się. Nie wniesiono uwag.

Ad. 3.

 • 3a – Zarząd przesłał informacje o zaawansowaniu prac remontowych ( w toku) oraz działaniach jakie podejmowane były w związku z interwencją właściciela mieszkania nr XX przy ul. Czeremchowej 18. Z informacji wynika, że dokonano oględzin zarówno mieszkania XX jak i m.XX położonego piętro wyżej. Sprawdzono również instalację wod-kan i nie stwierdzono przecieków. Ponieważ spadki oraz izolacja tarasu m XX są prawidłowe, istnieje duże prawdopodobieństwo pustki pomiędzy izolacją, a konstrukcją ściany bocznej na której są drobne zarysowania. Potwierdzono również, że gromadzona w stropie latami woda wydrążyła otwory w suficie i futrynie drzwi balkonowych, którymi spływa mimo braku opadów deszczu. Trwają negocjacje z firmami, które podjęły by się prac.
  P. Oleszek sugeruje, że mogą być złe spadki na balkonach.
  Do zakresu remontowanych balkonów ( powołując się na os. Al. Kraśnicka) zastrzeżenie wnosi ponownie p. Głaszcz, który uważa że nie wszystkie balkony wymagały remontu w pełnym zakresie. Stanowisko to popiera p. Oleszek.
 • 3b – Zarząd poinformował o złożonym przez p. XXXXXXXX ( za pośrednictwem pełnomocnika) sprzeciwie do nakazu zapłaty i propozycji mediacji.
  W tej sprawie głosy członków Rady są podzielone :
  P. Stefański przychyla się do propozycji mediacji głównie ze względu na argument „pandemii”. Za drogą mediacji jest również p. Oleszek.
  Pozostali członkowie Rady nie widzą potrzeby mediacji głównie ze względu zbyt długi okres zaległości i brak porozumienia w okresie przed pandemią.
  Prezes przekazała również, że wyznaczona na dziś sprawa pp. XXXXX została przez Sąd odroczona na dzień 8 lipca br.
 • 3c – Zarząd przedstawił stawki opłat niezależnych ( opłata za odpady komun. oraz zaliczki na co i cwu) obowiązujące od 1 lipca br.- podając podstawę prawną oraz kalkulację zużycia jako podstawę do określenia wysokości zaliczek.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: