20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2020
z prac Rady Nadzorczej SM POLFA w kwietniu 2020 roku
z dnia 30.04.2020 r.

Członkowie RN:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

Informacji udzielali:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

 1. W związku z ogłoszeniem z dniem 12 marca 2020 roku stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym zakaz zgromadzeń), Rada Nadzorcza również w kwietniu 2020 roku realizowała swoje zadania w trybie obiegowym, poprzez wymianę e-maili pomiędzy Członkami Rady i Zarządem Spółdzielni.
 2. W dn. 03.04.2020 r. Prezes Zarządu przekazała Radzie do zaopiniowania wniosek Urzędu Miasta o wyrażenie zgody na zamontowanie kamery monitoringu miejskiego przy ul. Czeremchowej 18. Po przeprowadzonych konsultacjach Rada nie wyraziła zgody w przedmiotowej kwestii.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się ze sporządzonym przez P. Panią Grażynę Kanikowską – Radcę Prawnego Spółdzielni zestawem zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych wprowadzonych ustawą tzw. „Tarczą antykryzysową” w związku ze stanem epidemii. Głównie chodzi o tryb zdalnego głosowania przez członków rady. W przypadku SM POLFA wymaga to wprowadzenia zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Kolejną kwestią jest termin przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, który został wydłużony o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.
 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpił do Zarządu o przedłożenie Radzie:
  a) dokumentów przetargu na remont elewacji nieruchomości przy ul. Czeremchowej nr 12 i nr 18;
  b) informacji o remontach w lokalizacjach przy ul. Śnieżyńskiego i Farmaceutycznej;
  c) informacji o prowadzonej dezynfekcji na klatkach schodowych i ponoszonych kosztach z tym związanych;
  d) informacji o stanie zaległości w regulowaniu opłat czynszu na 30.04.2020 r.;
  e) informacji o planach nasadzeń przy ul. Baśniowej 3.
 5. Ustalono, że decyzja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie stacjonarnym zostanie podjęta w terminie późniejszym, adekwatnie do zmian wprowadzanych w zakresie organizowania spotkań.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Elżbieta Burek
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: