20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2020
z prac Rady Nadzorczej SM POLFA w marcu 2020 roku
z dnia 31.03.2020 r.

Członkowie RN:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

Informacji udzielali:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

  1. W związku z ogłoszeniem z dniem 12 marca 2020 roku stanu epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym zakaz zgromadzeń), posiedzenie Rady Nadzorczej planowane na 23.03.2020 r. – decyzją Przewodniczącego RN – zostało odwołane.
  2. W trybie obiegowym (poprzez wymianę e-mali pomiędzy Członkami RN) został przyjęty Protokół Nr 2/02/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 24.02.2020 r.
  3. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się ze stanowiskiem Krajowego Związku Rewizyjnego SM w sprawie terminu przeprowadzania walnych zgromadzeń w spółdzielniach oraz wnioskiem Krajowej Rady Spółdzielczej skierowanym do Prezydenta RP oraz Marszałków Sejmu i Senatu odnośnie przesunięcia terminu w związku ze stanem epidemicznym. W związku z powyższym czekamy na wprowadzenia niezbędnych unormowań w przedmiotowej kwestii.
  4. Członkowie Rady  Nadzorczej – na wcześniejszą prośbę Przewodniczącego – w dn. 30.03.2020 r. otrzymali na swoje skrzynki e-mail materiały dotyczące  kosztów zarządu i eksploatacji oraz wydatków z funduszu remontowego wg stanu na 31.12.2019r. Rada dokona analizy  przedstawionych zestawień kosztów i wydatków po otrzymaniu danych uzupełniających, o przekazanie których Przewodniczący wystąpi do Zarządu.
  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązał Prezes Zarządu o odpowiednią organizację pracy w biurze Spółdzielni zapewniającą zachowanie zalecanych norm bezpieczeństwa w okresie epidemii.
  6. Ustalono, że w kwietniu Rada Nadzorcza będzie realizowała swoje zadania w trybie wymiany korespondencji na skrzynki e-mail członków RN oraz Zarządu SM POLFA w zakresie spraw wskazanych zarówno przez Przewodniczącego RN, jak i poszczególnych Członków RN.
  7. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 01/03/2020 w sprawie przyznania Prezes Zarządu premii za I kwartał 2020 roku w wysokości 10 % wynagrodzenia.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Elżbieta Burek
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: